Filmen visar Tittis trädgård, film är gjord av Johan och spiker jag förstås!

http://www.foreningen-trim.se/wordpress/sociala-medier/#71929680